V sobotu 28. 10. 2023 uspořádala naše Tělovýchovná jednota v čele s trenérkou školičky sportu Petrou Doležalovou druhý ročník akce (nejen) pro děti pod názvem „Hallowenská bojovka".

Akce probíhala od 17:00 pro menší děti a tzv. "strašpytlíky", odvážnější děti vyrazily následně již za tmy v 18:30. Sraz všech účastníku byl na fotbalovém hřišti v Mochtíně. Na obou začátcích proběhlo krátké uvítání se seznámením obsahu akce, odtud poté pořadatelé odvedli děti a jejich doprovod asi 1 km daleko k mlýnu na začátek strašidelné halloweenské stezky, která byla připravena v nedalekém lese. Pro děti bylo připraveno 8 stanovišť, na kterých děti musely plnit různorodé úkoly (zdolání pavučiny, slalom na čarodějnickém koštěti, hledání zombiekova oka atp.). Na každém stanovišti bylo strašidlo tematicky odpovídající zadání úkolů. Další strašidla byla rozprostřena po strašidelné stezce o délce 1 km. Celkem 16 různorodých strašidel mohly děti potkat po cestě. Na konci této bojovky na "hřbitově" čekal na děti cíl a zasloužená odměna.

Této akce se nakonec zúčastnilo 130 dětí. Dětem i rodičům se akce dle jejich slov líbila. Mladší děti prošly stezku většinou v doprovodu rodičů, ale starší děti utvořily skupinky a procházely stezku samostatně.

Na přípravě halloweenské stezky se podílelo množství rodičů, přátel a hráčů Mochtína. Všem těmto strašidlům a dalším pořadatelům patří obrovské poděkování. Hlavní dík za pořádání této akce však patří Petře Doležalové, která celou akci vymyslela a připravila, a také Romanu Krausovi za přípravu materiálního vybavení.

V neposlední řadě patří poděkování také všem zúčastněným dětem a doufejme, že se jim v Mochtíně líbilo a že se zúčastní dalších akcí pořádaných naší TJ Sokol Mochtín!