V sobotu 26.11.2022 se v Kulturním domě Hoštičky uskutečnila z loňského roku odložená oslava 110. výročí tělovýchovné jednoty a 50. výročí fotbalového oddílu.

Jelikož je 110 a 50 let kus historie a jelikož se poslední velká oslava v Mochtíně konala v roce 2011 u příležitosti 100. výročí tělovýchovné jednoty a 40. let fotbalového oddílu a která se detailněji zaměřila právě na toto období a v rámci které byly oceněny významné osobnosti celé této historie, byla letošní oslava zaměřena zejména na fotbalový oddíl s důrazem na uplynulých 10 respektive 11 let.

Nejprve bylo stručně připomenuto založení fotbalového oddílu a jeho následná 40. letá historie. Poté byly připomenuty tradiční „mimofotbalové“ akce a dále již byla pozornost zaměřena na detailnější připomenutí a zhodnocení posledních 10 fotbalových let. Nejprve bylo shrnuto působení mládežnických týmů, následoval „B“ tým mužů a na konec této části oslavy také „A“ tým mužů.

Následovalo ocenění a poděkování jednotlivcům. Seznam oceněných byl dlouhý, jelikož jsme chtěli poděkovat každému, kdo se v posledních letech přičinil k chodu našeho oddílu a tělovýchovné jednoty. Oceněni byli jednotlivci z řad dobrovolníků pomáhajících při chodu sportovního areálu, při zápasech všech kategorií, bývalí i současní trenéři mládeže i dospělých, cvičitelky tělovýchovné jednoty, reprezentanti v ostatních sportech, zástupci obce Mochtín a v neposlední řadě sponzoři a podporovatelé.

Hlavní částí programu pak bylo individuální ocenění nejvýznamnějších osobností fotbalového oddílu nejen poslední dekády. Těmito osobnostmi byly: Jaroslav Pavlík, Jaroslav Cihlář starší, Jan Kolárik, Jiří Dolejš starší a Josef Šot.

Zlatým hřebem programu pak bylo ocenění té nejvýznamnější osobnosti historie fotbalu v Mochtíně a sice pana Karla Šota. Za jeho nedocenitelné zásluhy o mochtínský fotbal mu byla předána pamětní plaketa, přičemž následovalo poděkování a dlouhý potlesk ve stoje od všech zúčastněných.

Všem výše uvedeným patří i touto cestou ještě jednou velké poděkování a uznání.

Po „oficiální“ části oslav následovala bohatá a velmi chutná večeře, během které mezitím své náčiní nachystala hudební skupina Dobrý ještěr a která všem zúčastněným hrála následně dlouho do noci. Za zmínku stojí také bohatá tombola, která byla nachystána po první hudební sekci.

Fotodokumentaci z této akce přinesme v nejbližších dnech ve fotogalerii.

Všichni zúčastnění prožili příjemný slavnostní večer, mrzí jen velká neúčast jak z řad současných hráčů, tak fanoušků.


b_334_262_16777215_00_images_1670882969609.jpg