Po turnaji seniórů nad 45 let v halové kopané, který náš odd. Rekreačního sportu a odbor Sport pro všechny pořádal 7.ledna 2018, je na neděli 14.1.2018 připraven další halový turnaj a to pro DOTOSTENCE. I tento se uskuteční ve sportovní hale ZŠ Čapkova v Klatovech se začátkem zápasů v 9,00 hodin. Přijďte se podívat, přijďte povzbudit náš Mochtínský tým.

     Prezentace přihlášených týmů je v den konání v 8,30 hod., pak následuje rozcvičení, v 8,55 hod. bude nástup přihlášených týmů a provedeno slavnostní zahájení.

     Osm přihlášených týmů bylo rozlosováno do dvou skupin, ve kterých se bude hrát systémem každý s každým, po skončení budou následovat dva semifinalové zápasy a po nich již budou následovat zápasy o konečné umístění. 

     Ve skupině A  bude startovat Sokol Mochtín, Keramika Chlumčany, Baník Zbůch a TJ Dobřany
Ve skupině B pak Košutka Plzeň, Dioss Nýřany, Sokol Mrákov a Sokol Hradešice

Je připraveno i rozlosování, včetně časového programu - zde je k nahlédnutí :

 9,00 hod. Mochtín - Dobřany, 9,13 Košutka - Hradešice, 9,26 Chlumčany - Zbůch, 9,39 Nýřany - Mrákov, 9,52 Dobřany - Zbůch, 10,05 Hradešice - Mrákov, 10,18 Mochtín - Chlumčany, 10,31 Košutka - Nýřany, 10,44 Chlumčany - Dobřany, 10,57 Nýřany - Hradešice, , 11,10 Zbůch - Mochtín, 11,23 Mrákov - Košutka, atd.

Zimní příprava dorostu a mužů Sokola Mochtín 2018 začíná v úterý 16.ledna !

  Termín zahájení jsme si stanovili již na dokopné po skončení mistrovského podzimu 2017, nyní přináším upřesnění, kdy a kde se budeme scházet a připravovat se na mistrovské jaro 2018.

.. úvodní trenink bude v úterý 16.1. v tělocvičně Gymnázia v Klatovech (od 19,30 do 21,00 hod.), další trenink bude hned druhý den ve středu 17.1. od 18,00 hod. v Mochtíně, v Mochtíně bude i páteční trenink 19.1. od 18,00 hod. i nedělní trenink 21.1.2018. 

Treninky budou pokračovat ve stejných dnech i v dalších týdnech, připravuje se i zimní soustředění, máme též již zajištěné i přípravné zápasy. O všem budete včas informování na trenincích a též i na těchto našich webových stránkách - sledujte je.

   Chtěl bych touto cestou vyzvat všechny naše hráče, aby zimní přípravu brali maximálně vážně a na připravené treninky řádně docházeli a účastnili se jich. Jen poctivou zimní přípravou jsme schpni na jaře 2018 udržet tak skvělá umístění našich družstev v mistrovských soutěžích !   Jen připomínám těm, kteří se z vážných důvodů nemohou určitého treninku zúčastnit, aby se vždy předem omluvili a svoji neúčast odůvodnili telefonicky trenérům : Jar. Cihlářovi na tel. 725538849, Davidu Gajduškovi na tel. 739031319

Přeji hodně zdaru !