Připomínáme těm členům naší TJ jejich povinnost úhrady členských příspěvků na druhé pololetí roku 2023, pokud na jaře platili pouze na první poletí.

Výše členských příspěvků na pololetí činí půlku níže uvedených ročních příspěvků:
             Muži:                                 2.000 Kč

Trenéři:                              200 Kč (včetně členů výboru TJ a FO)

Dorostenci:                        1.500 Kč

Děti:                                   1.000 Kč (školička sportu neplatí)

Ostatní členové:                500 Kč (včetně dlouhodobě zraněných hráčů)

Dítě trenéra:                       500 Kč

Třetí dítě v rodině              zdarma    

Upozorňujeme, že jsou stále někteří členové, kteří prozatím neuhradili ani členské příspěvky za první pololetí! Prosíme dotyčné o urychlenou úhradu!

Členské příspěvky 
prosíme hradit přímo na bankovní účetTJ: 0821011399/0800 (Česká spořitelna). Do zprávy pro příjemce prosíme uvést jméno a příjmení člena.

b_117_117_16777215_00_images_share_image_1.png
Případně je možno hradit také hotvě odpovědným osobám jednotlivých kategorií, či v ostatních případech členům Výkonného výboru TJ (Jiří Dolejš, Karel Šot, Roman Troch, Jaroslav Cihlář).

Příspěvek na činnost TJ v libovolné výši mohou samozřejmě dobrovolně poskytnout i naši příznivci.

Připomínáme, že každý člen TJ, který má řádně uhrazeny členské příspěvky, nemusí platit vstupné na fotbalové zápasy pořádané naší TJ a dále je pojištěn pro případ úrazu při sportovních akcích konaných pod hlavičkou naší TJ.

VV TJ Sokol Mochtín