Dne 30.9.1959 se Ladislav Troch narodil, v úterý 6. března 2018 odešel z tohoto světa.

   Odešel zcela nečekaně, plný sil a odhodlání, o to větší je to rána a bolest pro jeho rodinu a jeho blízské, mezi které zcela jistě patří i spousta nás - jeho kamarádů z Tělovýchovné jednoty Sokol Mochtín.
       Láďa se sportu věnoval od útlého mládí. Za Klatovy hrál hokej, v Mochtíně začínal s fotbalovou abecedou mezi 12 - 13 roky svého věku v historicky prvním žákovském družstvu nově založeného fotbalového oddílu Sokola Mochtín ! Zde v Mochtíně patřil k oporám družstva žáků, dorostu i mužů, nikdy nezměnil drez, celý život byl věrný mochtínským klubovým barvám !
     A to i po skončení závodní kariéry, kdy již aktivně nehrál, stále mochtínskému fotbalu výrazně pomáhal a to především jako funkcionář, sponzor a též jako věrný fanoušek.  

       Pro Mochtínskou tělovýchovu je jeho skon velkou bolestí a ztrátou. Láďo, měli jsme tě moc rádi, děkujeme za vše, co jsi pro mochtínský fotbal vykonal, nikdy na Tebe nezapomeneme ! 
                                                    Čest jeho památce.

   Poslední rozloučení se zesnulým ing. Ladislavem Trochem se uskuteční v úterý 13.března 2018 v obřadní síni krematoria města Klatov a to od 9,45 hodin.

Přidat komentář