Nouzový stav v ČR kvůli pandemii KORONAVIRU stále trvá, ale vláda postupně uvolňuje vyhlášená opatření a tak jsme se rozhodli, že od čtvrtka 7.května 2020 začnou opět společné, organizované fotbalové treninky mužů v Mochtíně.

S ohledem na danou situaci budou treninky prozatím probíhat bezkontaktní formou v maximálním počtu 10 osob ve skupině (případně využijeme obě hřiště, tedy maximálně 2 skupiny po 10). Šatny a sprchy prozatím nebudou k dispozici ! 

    Je potřeba mít "roušku" s sebou pro případ nutnosti, je zapotřebí dodržovat všechna vládní nařízení, která se postupem času budou jistě ještě více uvolňovat ve prospěch sportu. Dodržujte maximální hygienu před příjezdem na trernink, v jeho průběhu i po jeho skončení a odjezdu domů !

Takže, 1. trenink bude v Mochtíně ve čtvrtek 7.5. 2020 od 18,00 hod.,
další pak budou standartně každé úterý a pátek též od 18,00 hod.

 
   Očekáváme, že každý, kdo se nebude moci některého z nich zúčastnit, že se předem řádně omluví a sdělí důvod, abychom o Vás měli dokonalý přehled. 

Omluvy  směrujte na trenéry : Jiří Dolejš -  607681629, Jiří Podráský - 737346331, Zbyněk Smolík - 606543005, popř. na skupinu